Rada nadzorcza

Imię i nazwisko Funkcja
Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Przemysław Szkudlarczyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Szostak Sekretarz Rady Nadzorczej
Roman Wenski Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Wiśniewska - Karwańska Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Imię i nazwisko Funkcja
Jerzy Ciechanowski Prezes Zarządu

Prokurenci

Brak wpisów
Imię i nazwisko Funkcja Data powołania