Spółka HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (HBP) powstała w 2007 roku wyniku połączenia dwóch firm z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem: Hydrobudowy Włocławek S.A. (HBW) oraz Hydrobudowy Śląsk S.A. (HBŚ).

Połączenie odbyło się w drodze przejęcia Hydrobudowy Śląsk przez Hydrobudowę Włocławek poprzez przeniesienie całego majątku HBŚ do HBW w zamian za akcje nowej emisji Hydrobudowy Włocławek, które zostały wydane akcjonariuszom Hydrobudowy Śląsk.

Z dniem połączenia Hydrobudowa Włocławek wstąpiła z mocy prawa we wszelkie prawa i obowiązki Hydrobudowy Śląsk, zaś HBŚ uległa rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

 

Hydrobudowa Włocławek

 • 1967 – rozpoczęcie działalności Włocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Hydrobudowa 11
 • 1992 – powstanie spółki HYDROBUDOWA Włocławek SA
 • 1993 – przejęcie do odpłatnego korzystania mienia Skarbu Państwa
 • 2000 – przeniesienie własności mienia Skarbu Państwa
 • 2002 – pozyskanie inwestora strategicznego Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o. (obecnie PBG S.A.)

Hydrobudowa Śląsk

 • 1951 – Katowickie Zjednoczenie Wodno-Inżynieryjne Budownictwa Przemysłowego
 • 1958 – zmiana nazwy na „Hydrobudowa – 3”
 • 1978 – zmiana nazwy na „Hydrobudowa Śląsk – 1”
 • 1991 – powstanie spółki Hydrobudowa Śląsk SA
 • 1992 – przejęcie do odpłatnego korzystania mienia Skarbu Państwa
 • 1998 – przeniesienie własności mienia Skarbu Państwa
 • 1998 – debiut na GPW
 • 2006 – pozyskanie inwestora strategicznego PBG S.A.

 

HYDROBUDOWA POLSKA S.A., będąca częścią Grupy Kapitałowej PBG, sama stoi na czele Grupy Kapitałowej HYDROBUDOWY POLSKA.

Od 2008 roku GK HBP tworzyły - obok HYDROBUDOWY POLSKA, jako podmiotu dominującego - dwie spółki zależne: HYDROBUDOWA 9 S.A. (HB9) oraz Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO Sp. z o.o.

 • 1949 - utworzenie jednostki administracyjnej pod patronatem Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego Zjednoczenia Poznańskiego,
 • 1953 - powstaje Zjednoczenie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Miejskiego w Poznaniu,
 • 1991 - powstaje Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o.
 • 2006 - Hydrobudowa 9 P.I.-B. przekształca się w spółkę akcyjną,
 • 2007 - inwestorem strategicznym Hydrobudowy 9 P.I.-B. zostaje PBG S.A.
 • 2008 - Hydrobudowa 9 P.I.-B. zostaje przejęta przez HYDROBUDOWĘ POLSKA S.A., również wchodzącą w skład Grupy PBG
 • 2009 - zmieniona zostaje nazwa firmy na HYDROBUDOWA 9 S.A.

 

Na początku 2012 roku HYDROBUDOWA POLSKA połączyła się z HYDROBUDOWĄ 9, poprzez przeniesienie całego majątku HB9 na HBP. Z uwagi na fakt, że HYDROBUDOWA POLSKA była jedynym właścicielem "Dziewiątki", połączenie odbyło się w tzw. trybie uproszczonym, bez podwyższenia kapitału zakładowego HBP. HYDROBUDOWA POLSKA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki HYDROBUDOWY 9.


Dnia 13 września 2012 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Spółki. 
 

Tym samym od 13 września 2012 r. nazwa Spółki brzmi:

HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej

 

Na skróty