Rada nadzorcza

Małgorzata Wiśniewska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Małgorzata Wiśniewska jest absolwentką, Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Poznańskiej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oraz w zakresie public relations na Wydziale Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, roczny program doskonalenia umiejętności menedżerskich przeprowadzony przez Canadian International Management Institute. Pani Wiśniewska ukończyła dwuletnie studia MBA Executive Master of Business Administration organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytet Gdański we współpracy z Rotterdam School of Management. Studia te realizowane są we współpracy z Business Center Club w Warszawie.

 
Przebieg pracy zawodowej:
  • w latach 1984-1991 – asystent projektanta w Przedsiębiorstwie Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego w Poznaniu,
  • od 1 stycznia 1998 roku do 2 stycznia 2004 roku – kolejno Dyrektor ds. Systemu Jakości, Dyrektor ds. Public Relations, Członek Zarządu w Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o. w Wysogotowie, która została przekształcona w spółkę PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie,
  • od 2 stycznia 2004 do 14 listopada 2006 roku - Wiceprezes Zarządu w PBG S.A. w Wysogotowie ,
  • od 21 sierpnia 2008 roku do 21 kwietnia – Prezesa Zarządu w INFRA S.A.
  • obecnie zasiada w Radach Nadzorczych Spółek z Grupy Kapitałowej PBG tj.:  HYDROBUDOWA 9 SA, PBG Dom Sp. z o.o., APRIVIA SA oraz GASOIL Engineering AS

     

 

Na skróty