Rada nadzorcza

Przemysław Szkudlarczyk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Przemysław Szkudlarczyk jest absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów  na Politechnice Poznańskiej. Ukończył ponadto studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w zakresie inżynierii gazownictwa, roczny program doskonalenia umiejętności menedżerskich przeprowadzony przez Canadian International Management Institute  oraz dwuletnie studia MBA Executive Master of Business Administration organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytet Gdański we współpracy z Rotterdam School of Management . Pan Przemysław Szkudlarczyk posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:
  • od 4 listopada 1994 roku do 31 stycznia 1998 roku – pracownik techniczny przesyłu w PGNiG S.A. w Warszawie Oddział Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu,
  • od 2 lutego 1998 roku do 31 grudnia 2001 roku – kolejno specjalista ds. współpracy z TD WILLIAMSON, Dyrektor Ds. Rozwoju w firmie Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o.  w Wysogotowie (obecnie PBG SA),
  • od 1 stycznia 2001 roku do 30 września 2004 roku – Prezes Zarządu w KRI S.A. w Wysogotowie,
  • od 1 sierpnia 2003 roku do 1 stycznia 2004 roku – Członek Zarządu w Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o. w Wysogotowie, która została przekształcona w spółkę PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie ,
  • od 2 stycznia 2004 roku i nadal - Wiceprezes Zarządu PBG S.A.,
  • od 13 listopada 2006 roku do 27 sierpnia 2007 roku – Prokurent w Hydrobudowie Śląsk S.A. ,
  • od 1 sierpnia 2007 roku do 31 grudnia 2008  – Prezes Zarządu KRI S.A. w Wysogotowie.

Na skróty