Syndyk Masy Upadłości Spółki pod nazwą Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, że powziął wiadomość o złożeniu w dniu 09.12.2015 roku do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych przez Zarząd Spółki wniosku w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku Spółki na postępowanie z możliwością zawarcia układu z wierzycielami.

 

 

 

Na skróty