Raporty bieżące

2012-12-19

RB 92/2012 - Złożenie oświadczeń o odstąpieniu od umów na roboty budowlane

Syndyk masy upadłości spółki HYDROBUDOWY POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) informuje, iż wczoraj, tj. 18 grudnia 2012 r., działając w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późń. zm.), w oparciu o Uchwały Rady Wierzycieli z dnia 6 grudnia 2012 r., złożył oświadczenia o odstąpieniu:

1. od umowy z dnia 20 stycznia 2012 r. zawartej przez Spółkę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „PARTNER" Sp. z o.o., dotyczącej realizacji Inwestycji: „Kontrakt W2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach, Część nr 2 Zadanie W 2.2.: Zamość i Blych".

2. od umowy z dnia 20 stycznia 2012 r. nr zawartej przez Spółkę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „PARTNER" Sp. z o.o., dotyczącej realizacji Inwestycji: „Kontrakt W2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach, Część nr 3 Zadanie W 2.3.: Goławiec i Górki".

3. od umowy z dnia 27 czerwca 2011 r. zawartej przez upadłego z Gminą Dąbrowa Górnicza, dotyczącej realizacji Inwestycji: „Kontrakt W2 - zadanie IIB: Budowa tłoczni „Piekło" wraz z rurociągiem tłocznym i infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną w dzielnicach: Piekło i Antoniów", wraz ze zmieniającymi ją aneksami.


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne