Akcjonariat

  • PBG S.A. - 39,09%
  • Free float - 60,91%
Struktura akcjonariatu powyżej 5%
Nazwa
akcjonariusza
Liczba akcji Liczba głosów % głosów
Ogółem 210 558 445 210 558 445 100
PBG S.A. 82 302 263 82 302 263 39,09
Free float 128 256 182 128 256 182 60,91

 

Kapitał zakładowy tworzy 210.558.445 akcji, w tym:

    517.650 Akcji Serii A

      82.350 Akcji Serii B,

    600.000 Akcji Serii C,

    500.000 Akcji Serii D,

    500.000 Akcji Serii E,

  1.650.000 Akcji Serii F,

  2.150.000 Akcji Serii G,

  7.500.000 Akcji Serii H,

60.000.000 Akcji Serii I,

65.173.200 Akcji Serii J,

35.000.000 Akcji Serii K,

36.885.245 Akcji Serii L.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1,00 zł.

 

Operacje na akcjach HYDROBUDOWY POLSKA S.A.

Wyszczególnienie Zmiana Liczba akcji po zmianie Wartość nominalna
Debiut na GPW akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 2 773 464 50 zł
Debiut na GPW: 18 września 2007 r.
Split akcji 1:50 138 673 200 1,00 zł
Rejestracja: 18 grudnia 2007 r., debiut na GPW: 31 stycznia 2008 r.
Emisja akcji serii K (oferta publiczna) 35 000 000 173 673 200 1,00 zł
Rejestracja: 21 maja 2008 r., debiut na GPW: 17 czerwca 2008 r.
Emisja akcji serii L (oferta prywatna) 36 885 245 210 558 445 1,00 zł
Rejestracja: 30 września 2008 r., debiut na GPW: 21 stycznia 2009 r.