Raporty bieżące

2012-12-05

RB 91/2012 - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Syndyk masy upadłości spółki HYDROBUDOWY POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) informuje, że w dniu 5 grudnia 2012 r. Pan Rafał Damasiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Pan Rafał Damasiewicz objął funkcję Wiceprezesa spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. 4 czerwca 2003 roku. W 2007 roku, w związku z przejęciem spółki HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. przez HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A., objął funkcję Członka Zarządu Spółki, która po połączeniu zmieniła nazwę na HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Od 28 czerwca 2012 roku pełnił w Zarządzie Spółki funkcję Wiceprezesa.

Pan Rafał Damasiewicz nie wskazał przyczyn rezygnacji.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1. pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych