Raporty bieżące

2012-11-19

RB 89/2012 - Otrzymanie zawiadomienia od ING o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki

Syndyk masy upadłości spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) informuje, że w dniu 19 listopada 2012 r. otrzymał zawiadomienie od ING Otwarty Fundusz Emerytalny („ING”) o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

W wyniku transakcji rozliczonych w dniu 9 listopada 2012 roku, ING zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

W dniu 14 listopada 2012 r., po dokonaniu transakcji sprzedaży, ING posiada 9.536.344 akcje Spółki, z których przysługuje łącznie 9.536.344 głosów, stanowiących 4,53% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie