Raporty bieżące

2012-11-08

RB 88/2012 - Rezygnacja Członków Zarządu

Syndyk masy upadłości spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) informuje, że w dniu 7 listopada 2012 r. Pani Agnieszka Grzmil oraz Pan Maciej Klimacki złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Pan Maciej Klimacki, który został powołany do Zarządu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 r. i pełnił funkcję Wiceprezesa Spółki, nie wskazał powodu rezygnacji z pełnionej funkcji.

Pani Agnieszka Grzmil, która została powołana do Zarządu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 r., nie wskazała powodu rezygnacji z pełnionej funkcji.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1. pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych