Raporty bieżące

2012-11-05

RB 87/2012 - Rezygnacja Członka Zarządu

Syndyk masy upadłości spółki HYDROBUDOWY POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) informuje, że w dniu 5 listopada 2012 r. Pan Andrzej Zwierzchowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Pan Andrzej Zwierzchowski, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki od dnia 24 grudnia 2004 roku (do dnia 6 stycznia 2008 roku jako Wiceprezes Zarządu w spółce Hydrobudowa Włocławek S.A.), nie wskazał powodu rezygnacji z pełnionej funkcji.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1. pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych