Raporty bieżące

2012-10-26

RB 86/2012 - Rezygnacja Członka Zarządu

Syndyk masy upadłości spółki HYDROBUDOWY POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) informuje, że w dniu 26 października r. Pan Karol Puk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Pan Karol Puk, który został powołany do Zarządu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 r., jako przyczynę rezygnacji wskazał decyzję syndyka o odstąpieniu od dalszej realizacji kontraktów.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1. pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych