Raporty bieżące

2012-10-25

RB 85/2012 - Złożenie oświadczeń o odstąpieniu od umów na roboty budowlane

Syndyk masy upadłości spółki HYDROBUDOWY POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) informuje, iż wczoraj, tj. 24 października 2012 r., działając w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późń. zm.), w oparciu o Uchwały Rady Wierzycieli z dnia 19 października 2012 r., złożył oświadczenia o odstąpieniu:

 1. od umowy z dnia 05 października 2009 r. zawartej przez Spółkę z AQUANET S.A., dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Aglomeracja Poznań: Budowa przepompowni ścieków „Hetmańska” wraz z rurociągami tłocznymi w Poznaniu” wraz ze zmieniającymi ją aneksami.
 2. od umowy z dnia 07 lutego 2011 r. zawartej przez Spółkę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o., dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gnieźnie”, wraz ze zmieniającymi ją aneksami.
 3. od umowy z dnia 27 czerwca 2011 r. zawartej przez Spółkę z Miastem Poznań, dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - Kolebki Państwowości  i Chrześcijaństwa w Polsce”, wraz ze zmieniającym ją aneksem.
 4. od umowy z dnia 12 lipca 2011 r. zawartej przez Spółkę z AQUANET S.A., dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Kontrakt nr K-15 - Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Krosinko”.
 5. od umowy z dnia 22 grudnia 2009 r. zawartej przez Spółkę z AQUANET S.A., dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II”, wraz ze zmieniającymi ją aneksami.
 6. od umowy z dnia 25 października 2010 r. zawartej przez Spółkę z JOINT VENTURE ALPINE BAU GMBH/PBG S.A./APRIVIA S.A./HYDROBUDOWA POLSKA S.A. , dotyczącej realizacji inwestycji pn.:  „Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Kaczkowo-Korzeńsko, Obwodnica Bojanowa i Rawicza”.
 7. od umowy z dnia 19 maja 2010 r. zawartej przez Spółkę z Gminą Dąbrowa Górnicza, dotyczącej realizacji inwestycji pn.:  „Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Strzemieszyce”, wraz ze zmieniającymi ją aneksami.
 8. od umowy z dnia 23 maja 2012 r. zawartej przez Spółkę z Miastem Białystok – Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Białymstoku, dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Budowa Stadionu Piłkarskiego w Regionie Północno – Wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”, wraz ze zmieniającym ją aneksem.
 9. od umowy z dnia 24 sierpnia 2011 r. zawartej przez Spółkę z Zarządem Dróg Miejskich, dotyczącej realizacji inwestycji pn.:  „Przebudowa ul. Roosevelta na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego, do skrzyżowania z ul. Głogowską i Mostem Dworcowym wraz z przebudową węzła komunikacyjnego Rondo – Kaponiera w Poznaniu”, wraz ze zmieniającymi ją aneksami.
 10. od umowy z dnia 19 czerwca 2009 r. zawartej przez Spółkę z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Lwówek Śląski”.
 11. od umowy z dnia 11 marca 2011 r. zawartej przez Spółkę z Gminą Miasta Gdańska, dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego. Zadanie II. Odcinek ul. Potokowa – Al. Rzeczypospolitej”, wraz ze zmieniającymi ją aneksami.
 12. od umowy z dnia 14 października 2011 r. zawartej przez Spółkę z Gminą Miasta Gdańska, dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Połączeniu Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego. Zadanie IV. Odciek Węzeł Marynarki Polskiej”, wraz ze zmieniającymi ją aneksami.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne