Raporty bieżące

2013-03-04

RB 02/2013

Delegowanie członków Rady Nadzorczej ? aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2012 z 4 grudnia 2012 r., Syndyk masy upadłości spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) informuje, iż w dniu 4 marca 2013 r. powziął informację o przyjęciu w dniu 2 marca 2013 r. przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o przedłużeniu okresu oddelegowania Członków Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada 2012 r., Pani Małgorzata Wiśniewska (pełniąca rolę Przewodniczącej Rady Nadzorczej) została oddelegowana do pełnienia funkcja Wiceprezesa Zarządu Spółki, a Pan Przemysław Szkudlarczyk (pełniący rolę Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) został oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Oddelegowanie następowało na okres 3 miesięcy.

Na mocy uchwały podjętej w dniu 2 marca 2013 r., okres oddelegowania został przedłużony o kolejne 2 miesiące.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie  - aktualizacja informacji