• Sprzedaż ruchomości - miecze

  2013-12-05

  Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo, ul. Skórzewska 35, zaprasza do składania ofert kupna, w ramach sprzedaży z wolnej ręki.więcej

 • Informacja dla akcjonariuszy w związku z wydaniem odcinków zbiorowych akcji.

  2013-12-03

  W związku z licznymi pytaniami ze strony akcjonariuszy informujemy, że zgodnie z przepisami polskiego prawa upadłościowego i naprawczego, akcjonariusz spółki będącej w upadłości likwidacyjnej nie jest wierzycielem spółki z tytułu posiadanych w niej akcji.więcej

 • Sprzedaż ruchomości zlokalizowanych w Mikołowie

  2013-12-02

  Działając jako Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo ul. Skórzewska 35, zaprasza do składania ofert kupna ruchomości w ramach sprzedaży z wolnej ręki.więcej

 • Sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska

  2013-12-02

  Działając jako Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo, ul. Skórzewska 35 ogłaszam sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 5.więcej

 • Sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych w Mikołowie

  2013-11-29

  Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo, ul. Skórzewska 35 zaprasza do złożenia ofert na zakup nieruchomości zlokalizowanej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 58 w ramach sprzedaży z wolnej ręki.więcej

 • Sprzedaż ruchomości z wolnej ręki - sprzęt ciężki i samochody

  2013-11-21

  Działając jako Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej informuję o sprzedaży ruchomości stanowiących składnik majątku upadłego w trybie sprzedaży z wolnej ręki.więcej

 • Sprzedaż ruchomości z wolnej ręki - Urządzenia i materiały budowlane

  2013-11-15

  Działając jako Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej informuję o sprzedaży ruchomości stanowiących składnik majątku upadłego w trybie sprzedaży z wolnej ręki.więcej

 • Sprzedaż ruchomości z wolnej ręki - Kontenery

  2013-11-14

  Działając jako Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej informuję o sprzedaży ruchomości stanowiących składnik majątku upadłego w trybie sprzedaży z wolnej ręki.więcej

 • Sprzedaż ruchomości z wolnej ręki - Płyty szalunkowe

  2013-11-14

  Działając jako Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej informuję o sprzedaży ruchomości stanowiących składnik majątku upadłego w trybie sprzedaży z wolnej ręki.więcej

 • Informacja dla byłych pracowników Spółki

  2013-11-04

  Syndyk Masy Upadłości Spółki Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, że do czasu rozstrzygnięcia przez Sędziego spraw związanych ze zgłoszonymi przez pracowników Spółki do listy wierzytelności sprzeciwami, nie jest możliwa wypłata zaległych wynagrodzeń.więcej

 • Sprzedaż ruchomości z wolnej ręki - Sprzęt Cięzki.

  2013-10-16

  Działając jako Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej informuję o sprzedaży ruchomości stanowiących składnik majątku upadłego w trybie sprzedaży z wolnej ręki.więcej

 • Sprzedaż ruchomości.

  2013-10-15

  Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo, ul. Skórzewska 35, zaprasza do składania ofert kupna, w ramach sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.więcej

 • Sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych w Świnoujściu.

  2013-09-30

  Działając jako Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo, ul. Skórzewska 35 ogłaszam sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zlokalizowanych w Świnoujściu.więcej

 • Sprzedaż szalunków.

  2013-09-15

  Działając jako Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo ul. Skórzewska 35, zaprasza do składania ofert kupna ruchomości w ramach sprzedaży z wolnej ręki wyszczególnionych w załączniku.więcej

 • Sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Droga Dębińska w Poznaniu.

  2013-09-14

  Działając jako Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo, ul. Skórzewska 35 ogłaszam sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 5.więcej

 • Sprzedaż, akcji Spółki „DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” S.A.

  2013-09-09

  Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo, ul. Skórzewska 35, zaprasza do składania ofert kupna, w ramach sprzedaży z wolnej ręki, akcji Spółki „DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” Spółka Akcyjna.więcej

 • Informacja dla Akcjonariuszy dotycząca dokumentu akcji

  2013-06-28

  W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wystawienia odcinków zbiorowych akcji informujemy, że z uwagi na bardzo dużą ilość akcjonariuszy oraz natężenie pracy związanej z procesem upadłościowym, proces wystawiania dokumentów wydłuża się. Jednakże zapewniamy, że wszyscy akcjonariusze otrzymają dokument akcji.więcej

 • Wybór oferentów na zakup ruchomości - aktualizacja.

  2013-06-25

  Działając jak Syndyk Masy Upadłości Spółki Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuję, iż zakończył się proces wyboru ofert złożonych w postepowaniu w zakresie dotyczącym sprzedaży ruchomości. więcej

 • Wycofanie akcji HYDROBUDOWA POLSKA z obrotu na GPW

  2013-03-27

  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w komunikacie z dnia 25 marca 2013 roku poinformował, że z mocy prawa z końcem dnia 28 marca 2013 roku nastąpi wycofanie z obrotu akcji spółki HYDROBUDOWA POLSKA.więcej

 • Przekazanie listy wierzytelności

  2013-03-11

  Syndyk Masy Upadłości Spółki Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, że w dniu 6 marca 2013 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod pozycją 3168 ukazało się ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu do Sędziego komisarza listy wierzytelności.więcej

 • Informacja dla Pracowników - PIT

  2013-02-07

  Syndyk Masy Upadłości Spółki Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej, w związku z licznymi pytaniami kierowanymi w sprawie wystawienia dokumentów PIT, informuje, że zostaną one przesłane do wszystkich zainteresowanych osób w ustawowym terminie, tj. do dnia 28 lutego 2013 roku.więcej

Na skróty