2012-04-30

Zweryfikowane wyniki za 2011 rok

Przychody grupy Hydrobudowy Polska przekroczyły 1,8 mld zł, zysk operacyjny sięgnął 45,5 mln zł, a zysk netto prawie 15 mln zł – tak prezentują się wyniki finansowe za 2011 rok zbadane przez audytora.

 

Publikację raportu rocznego Grupy Kapitałowej HYDROBUDOWY POLSKA poprzedził szczegółowy przegląd segmentów działalności oraz budżetów poszczególnych kontraktów. W związku z tym, oraz po konsultacjach z audytorem, opublikowane 30 kwietnia sprawozdanie roczne zawiera skorygowane wyniki finansowe w porównaniu z danymi zaprezentowanymi w raporcie za IV kwartał 2011 r.

Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z dokonanej weryfikacji budżetów kontraktów z segmentu „drogi”, w którym odnotowany został istotny wzrost cen materiałów i surowców, przekładający się na znaczący wzrost kosztów bezpośrednich. W rezultacie, w związku z obniżką zakładanej rentowności, HYDROBUDOWA POLSKA dokonała korekty naliczenia przychodów o prawie 21 mln zł, oraz zawiązała rezerwę na straty w kwocie niemal 9 mln zł.

Skorygowane i zbadane przez audytora wyniki finansowe GK HBP za 2011 rok prezentują się zatem następująco:

- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1 mld 809,5 mln zł, czyli o ponad 14% więcej niż w 2010 roku;

- Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 76 mln zł, tj. o 21% mniej niż rok wcześniej;

- Zysk operacyjny grupy sięgnął 45,5 mln zł, co oznacza spadek o 5% rok do roku;

- Zysk netto przypadający akcjonariuszom HBP wyniósł 14,7 mln zł, w porównaniu z 7,9 mln zł w 2010 roku.

Wartość portfela zamówień GK HBP wg stanu na 1 stycznia 2012 roku wynosiła prawie 2 mld zł, z czego ponad 1,5 mld przypada do realizacji w bieżącym roku.

Na skróty