2012-06-30

Zmiany w Radzie Nadzorczej oraz Zarządzie HBP

Po czwartkowym walnym zgromadzeniu rada nadzorcza HBP ma zmieniony skład. Pierwsze decyzje nowej rady dotyczyły m.in. wzmocnienia zarządu spółki

 

28 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrobudowy Polska (w upadłości układowej) powołało w skład rady nadzorczej spółki trzy osoby: Katarzynę Szostak, Romana Wenskiego i Magdalenę Wiśniewską-Karwańską. Zastąpiły one ustępującego Andrzeja Wilczyńskiego oraz odwołanych: Marka Obrusiewicza i Jacka Krzyżaniaka.

Podczas piątkowego posiedzenia rada nadzorcza obradująca w nowym składzie powierzyła funkcję wiceprzewodniczącego rady Przemysławowi Szkudlarczykowi (dotychczasowemu członkowi RN), a funkcję sekretarza – nowo powołanej Katarzynie Szostak. W związku z powyższymi zmianami obecnie skład rady nadzorczej spółki jest następujący:

·          Małgorzata Wiśniewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

·          Przemysław Szkudlarczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

·          Katarzyna Szostak – Sekretarz Rady Nadzorczej,

·          Adam Hamrol – Członek Rady Nadzorczej,

·          Roman Wenski – Członek Rady Nadzorczej,

·          Magdalena Wiśniewska-Karwańska – Członek Rady Nadzorczej.

Obradująca 29 czerwca rada nadzorcza dokonała zmian także w składzie zarządu HBP. Na kolejną kadencję powołany został prezes Jerzy Ciechanowski. Do zarządu spółki weszli ponadto: Maciej Klimacki (któremu powierzono funkcję wiceprezesa), Agnieszka Grzmil i Karol Puk. Rada zdecydowała także, że dotychczasowy członek zarządu Rafał Damasiewicz będzie teraz pełnił funkcję wiceprezesa. W związku z powyższymi zmianami, oraz rezygnacją złożoną 28 czerwca przez wiceprezesa Jarosława Dusiło, obecnie skład zarządu Hydrobudowy Polska liczy 7 członków i prezentuje się następująco:

·          Jerzy Ciechanowski – Prezes Zarządu,

·          Radosław Czarny-Kropiwnicki – Wiceprezes Zarządu,

·          Rafał Damasiewicz – Wiceprezes Zarządu,

·          Maciej Klimacki – Wiceprezes Zarządu,

·          Agnieszka Grzmil – Członek Zarządu,

·          Karol Puk – Członek Zarządu,

·          Andrzej Zwierzchowski – Członek Zarządu.

Życiorysy zawodowe nowych członków rady nadzorczej oraz zarządu spółki zostały opublikowane w raportach bieżących nr 53/2012 i 54/2012.

Na skróty