Więcej HBP w Dąbrowie i Gdańsku - Aktualności - HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
2010-09-13

Więcej HBP w Dąbrowie i Gdańsku

Portfel zamówień Hydrobudowy Polska powiększył się w poniedziałek o dwa kontrakty. Ich łączna wartość przekracza 120 mln zł netto.

 
Na ponad 73 mln zł netto opiewa umowa zawarta z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Zawarty 13 września kontrakt dotyczy budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w pięciu dzielnicach: Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec i Wzgórze Gołonoskie. Hydrobudowa Polska zrealizuje to zadanie wspólnie z zależną Hydrobudową 9 oraz spółką KWG.
 
Zakres robót obejmuje budowę niemal 27 km kanalizacji sanitarnej, prawie 15 km kanalizacji deszczowej, ponad 12 km wodociągów, 4 tłoczni ścieków oraz 2 pompowni wód deszczowych. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg i chodników. Realizacja inwestycji ma się zakończyć jesienią 2013 r. Jest ona częścią programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”. W ramach tego przedsięwzięcia, współfinansowanego przez Unię Europejską, Hydrobudowa Polska buduje już infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną w dzielnicy Strzemieszyce (na podstawie umowy zawartej w maju tego roku), co pozwoli osiągnąć efekty synergii. Łączna wartość obu zadań realizowanych w Dąbrowie Górniczej sięga 110,5 mln zł netto.
 
Nie tylko na Śląsku grupa HBP zwiększa swoją aktywność. W poniedziałek konsorcjum z Hydrobudową Polska na czele podpisało również umowę na systemy do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku. Kontrakt ten zostanie zrealizowany wspólnie z doświadczonymi krajowymi partnerami: firmą Atrem, specjalizującą się w automatyce przemysłowej, oraz spółką Dimark, zajmującą się m.in. projektowaniem, produkcją i montażem systemów transportu bagażu dla lotnisk.
 
Wartość umowy, która zostanie zrealizowana w ciągu 18 miesięcy, wynosi 47,8 mln zł netto. Najważniejszą częścią zamówienia jest dostarczenie, montaż i uruchomienie w nowo budowanym terminalu T2 systemu automatycznego sortowania bagaży i wielopoziomowej kontroli bezpieczeństwa, która będzie się odbywać przy wykorzystaniu urządzeń prześwietlających zdolnych do obsługi 20 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej (z możliwością późniejszej rozbudowy do 40 stanowisk). System ten będzie oparty na nowoczesnym, wózkowym transporcie bagażu rejestrowanego (DCV) o wydajności co najmniej 1200 bagaży na godzinę. Kontrakt obejmuje także wykonanie systemu centralnej kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu podręcznego, składającego się z 9 stanowisk (Schengen i non-Schengen), oraz systemu centralnej kontroli personelu i towarów (np. sprzedawanych w sklepach na lotnisku). Część kosztów przedsięwzięcia zostanie pokryta z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Powyższe umowy, biorąc pod uwagę ich jednostkową wartość, nie są umowami znaczącymi w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Na skróty