2011-03-21

Więcej gotówki z działalności operacyjnej

  • W 2010 roku grupa Hydrobudowy Polska osiągnęła porównywalne przychody, lecz wyraźnie niższą rentowność niż w rekordowym 2009 roku          
  • Zdecydowanie poprawiły się przepływy pieniężne z działalności operacyjnej          
  • GK HBP rozpoczęła 2011 rok ze znacznie zapełnionym portfelem zamówień, który wkrótce może się jeszcze powiększyć

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową po wynikach finansowych za 2010 rok.

Informacja prasowa - wyniki za 2010 r. 

Na skróty