2011-01-17

Więcej akcji Hydrobudowy Polska w portfelach OFE

Otwarte fundusze emerytalne najwyraźniej wykorzystały ubiegłoroczny spadek notowań Hydrobudowy Polska i zwiększyły zaangażowanie w kapitale spółki. Łączna wartość akcji HBP, znajdujących się w portfelach OFE na koniec 2010 roku, wyliczona według średniego kursu z 31 grudnia, przekroczyła 120 mln zł – wynika z opublikowanych przez fundusze informacji na temat rocznej struktury aktywów. To o ponad 17% więcej niż na koniec 2009 roku (102,3 mln zł).

Liczba akcji HBP będących w posiadaniu OFE na koniec ubiegłego roku sięgnęła prawie 38 mln sztuk, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem 2009 roku o przeszło 30%. Łączny udział otwartych funduszy emerytalnych w akcjonariacie Hydrobudowy Polska zwiększył się tym samym w ciągu ostatniego roku z 13,8 do 18,04%.
Struktura aktywów OFE wskazuje, że na zwiększenie zaangażowania w akcje HBP z minionym roku zdecydowało się 5 funduszy, z czego największych zakupów dokonał ING OFE (największy po PBG akcjonariusz spółki) oraz OFE Polsat. Po stronie sprzedającej w 2010 roku były z kolei 3 fundusze.
Poniżej szczegółowe informacje o akcjach Hydrobudowy Polska posiadanych przez poszczególne OFE na koniec 2010 i 2009 roku .

Zaangażowanie OFE w akcje HBP na koniec 2009 i 2010 roku

Na skróty