2011-04-27

Unia personalna HBP i HB9

Hydrobudowa Polska i Hydrobudowa 9 mają wspólny zarząd. Krok ten usprawni integrację spółek i zarządzanie zasobami grupy.

  
W środę, 27 kwietnia, decyzją rady nadzorczej do zarządu Hydrobudowy Polska dołączył Radosław Czarny-Kropiwnicki, pełniący dotychczas funkcję wiceprezesa spółki zależnej – Hydrobudowy 9. W kierownictwie „Dziewiątki” także dokonano zmian. W ich efekcie składy zarządów obu spółek są obecnie tożsame.
 
Unia personalna Hydrobudowy Polska i Hydrobudowy 9 ma związek z planowaną fuzją firm, zapowiedzianą już jesienią ubiegłego roku. – Na razie wstrzymujemy się z finalizacją formalnego połączenia, gdyż jest to optymalne rozwiązanie pod względem podatkowym. Nie zasypiamy jednak gruszek w popiele i dążymy do integracji obu podmiotów od strony organizacyjnej. Dzięki unii personalnej działania restrukturyzacyjne zostaną usprawnione, a scentralizowanie wybranych obszarów działalności przyniesie już w tym roku wymierne oszczędności, a więc korzyści dla wszystkich akcjonariuszy – komentuje Jerzy Ciechanowski, prezes Hydrobudowy Polska.
 
Po niedawnej rezygnacji wiceprezesa Szymona Tamborskiego i dokooptowaniu Radosława Czarny-Kropiwnickiego do zarządu Hydrobudowy Polska, jego skład prezentuje się obecnie następująco:
1.     Jerzy Ciechanowski, prezes zarządu,
2.     Jarosław Dusiło, wiceprezes,
3.     Radosław Czarny-Kropiwnicki, wiceprezes,
4.     Edward Kasprzak, wiceprezes,
5.     Rafał Damasiewicz, członek zarządu,
6.     Andrzej Zwierzchowski, członek zarządu.
 

Na skróty