2012-04-06

Są pieniądze dla firm budujących Stadion Narodowy

·          Generalny Wykonawca Stadionu Narodowego w Warszawie zawarł porozumienie z Narodowym Centrum Sportu, które pozwoli udrożnić zatory płatnicze i uregulować zaległe płatności na rzecz podwykonawców

·          Konsorcjum pod wodzą Hydrobudowy Polska z Grupy PBG uzgodniło także należne mu wynagrodzenie z tytułu kolejnego zakresu robót dodatkowych

·          Zamawiający w najbliższych dniach przeleje zatem około 100 mln zł dla budowniczych Stadionu Narodowego

·          Strony prowadzą rozmowy w celu rozliczenia wszystkich pozostałych nieuzgodnionych kwestii i roszczeń

Zawarta w dniu 6 kwietnia ugoda pozwoli w krótkim terminie uregulować płatności należne podwykonawcom zatrudnionym na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie. Powstanie zatorów płatniczych to m.in. rezultat zlecania przez Narodowe Centrum Sportu, w związku ze zmianami projektowymi, licznych prac dodatkowych i zamiennych, których rozliczenie następuje dopiero po wielu miesiącach, a część do dzisiaj nie została jeszcze uregulowana. Koszty finansowania tych prac ponosił i ponosi zatem Generalny Wykonawca oraz jego kontrahenci.

Zamawiający w myśl zawartego porozumienia wypłaci niezwłocznie kwotę ponad 72 mln zł brutto na rachunek powierniczy prowadzony dla Generalnego Wykonawcy, z którego będą regulowane płatności na rzecz podwykonawców. Powyższa kwota odpowiada 5% wartości umowy podstawowej z maja 2009 roku na budowę Stadionu Narodowego.

Konsorcjum, w skład którego wchodzi Hydrobudowa Polska (lider), PBG oraz spółki z grupy ALPINE, uzgodniło ponadto z Narodowym Centrum Sportu wynagrodzenie za kolejny zakres robót dodatkowych zlecanych w trakcie realizacji umowy głównej. Wartość uzgodnionych i uregulowanych na podstawie niniejszej ugody prac ustalono na 24,1 mln zł netto (29,6 mln zł brutto).

Strony zobowiązały się ponadto, że w ciągu około tygodnia uzgodnią wynagrodzenie za dalszy zakres robót, który Generalny Wykonawca wycenił na około 23,4 mln zł.

W związku z tym, że zakres robót dotyczących wykonania kiosków gastronomicznych oraz płyty boiska wraz z murawą i instalacjami został objęty umową dodatkową z 28 grudnia 2011 roku, co wynikało ze zmiany koncepcji wykonania płyty boiska i zastosowania bardziej uniwersalnego rozwiązania, ograniczony został częściowo zakres umowy podstawowej, a więc także wynikające z niej wynagrodzenie. Zakres ten został wyceniony na 14,5 mln zł netto.

Podsumowując, na należne Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu prac związanych z budową Stadionu Narodowego składają się następujące kwoty:

- wartość umowy podstawowej (po skorygowaniu o pomniejszenie związane z ujęciem części zakresu robót w umowach dodatkowych): 1 mld 235,3 mln zł netto,

- wartość umów na roboty dodatkowe, zawartych do końca 2011 roku: 105,4 mln zł netto,

- wartość robót dodatkowych uzgodnionych i uregulowanych ugodą z 6 kwietnia 2012 r.: 24,1 mln zł netto,

- wartość robót dodatkowych aktualnie w uzgodnieniu: około 23,4 mln zł,

Ponadto strony zobowiązały się do możliwie najszybszego rozliczenia dalszego zakresu robót dodatkowych i zamiennych, oraz wszelkich pozostałych nieuzgodnionych lub spornych kwestii.

 

Na skróty