2012-05-28

Rozmowy na temat dodatkowych źródeł finansowania Grupy PBG w toku

Komunikat prasowy PBG:

  • Grupa PBG kontynuuje rozmowy z konsorcjum banków w sprawie udzielenia i uruchomienia finansowania pomostowego
  • Wszystkie cztery banki „pomostowe” - BANK ZACHODNI WBK S.A., ING BANK ŚLĄSKI S.A., NORDEA BANK POLSKA S.A., BANK PEKAO S.A. - zgodnie z deklaracjami złożonymi w umowie dotyczącej czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań, uzyskały wymagane zgody wewnętrznych komitetów kredytowych. Podpisanie umowy kredytu pomostowego i uruchomienie stosownych środków z tym związanych jednak jeszcze nie nastąpiło, ponieważ wymaga to uprzedniego uzgodnienia właściwej struktury zabezpieczeń finansowania, na którą muszą wyrazić zgodę wszystkie zaangażowane strony
  • Negocjacje z bankami zostały rozszerzone z finansowania pomostowego na uzgodnienie kompleksowego rozwiązania struktury finansowania Grupy PBG na najbliższe 12 miesięcy

 

W dniu 15 maja bieżącego roku Grupa PBG poinformowała o porozumieniu się z bankami finansującymi jej działalność, a co jest z tym związane, spełnieniu warunku umożliwiającego podjęcie negocjacji z bankami w sprawie udzielenia kredytu pomostowego.  Zgodnie z treścią porozumienia, cztery banki udzielające finansowania pomostowego miały dołożyć starań, aby ich komitety kredytowe podjęły ostateczne decyzje w tej sprawie do dnia 18 maja 2012 r., tak aby finansowanie mogło być  uruchomione do dnia 25 maja 2012 r.

 

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego w dniu 15 maja bieżącego roku oraz w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Spółki, informujemy o aktualnym stanie negocjacji.

Do dnia 25 maja 2012 roku wszystkie cztery banki uzyskały wymagane zgody komitetów kredytowych, natomiast do podpisania umowy w sprawie kredytu pomostowego, a co jest z tym związane uruchomienia środków nie doszło. Podpisanie umowy kredytu pomostowego i uruchomienie stosownych środków z tym związanych nie nastąpiło, ponieważ wymaga to uprzedniego uzgodnienia właściwej struktury zabezpieczeń finansowania, na którą muszą wyrazić zgodę wszystkie zaangażowane strony. Ponadto, rozmowy z bankami zostały poszerzone z negocjacji dotyczących finansowania pomostowego, na uzgodnienie kompleksowego rozwiązania struktury finansowania Grupy PBG na okres najbliższych 12 miesięcy. 

Na skróty