2012-03-01

Rekordowe przychody GK HBP

 

·          Ponad 1 mld 830 mln zł wyniosły skonsolidowane przychody Hydrobudowy Polska w okresie czterech kwartałów 2011 r., czyli o blisko 16% więcej niż rok wcześniej

·          Zysk grupy na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży sięgnął w minionym roku 105,8 mln zł (wzrost o ponad 10% rok do roku)

·          Prowadzona restrukturyzacja przynosi wymierne oszczędności, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w kilkunastoprocentowej obniżce kosztów ogólnego zarządu

·          Zysk operacyjny GK HBP wypracowany w ciągu czterech kwartałów 2011 roku sięgnął 75,5 mln zł w porównaniu z 47,9 mln zł rok wcześniej

·          Na osiągnięcie niższego od prognozowanego zysku netto wpływ miało m.in. mniejsze od zakładanego wykorzystanie tzw. tarczy podatkowej przez Hydrobudowę 9, z którą HBP połączyła się na początku tego roku

·          2012 rok grupa Hydrobudowy Polska rozpoczęła z portfelem zamówień o wartości 2 mld zł, z czego ponad 1,5 mld zł przypada na bieżący rok

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją podsumowującą wyniki finansowe grupy Hydrobudowy Polska za cztery kwartały 2011 roku:

Wyniki finansowe GK HBP 4Q2011

Pełny raport za IV kwartał 2011 roku dostępny jest w zakładce: Relacje inwestorskie / Raporty okresowe

 

 

Na skróty