2011-07-26

Prognozy niezagrożone

 

Drodzy Akcjonariusze oraz Inwestorzy,

 
Biorąc pod uwagę liczne zapytania dotyczące kształtowania się kursu Hydrobudowy Polska w ostatnim czasie oraz przyczyn utrzymywania się trendu spadkowego, chciałbym krótko nakreślić bieżącą sytuację Spółki. Zdajemy sobie sprawę, że zachowanie kursu akcji Hydrobudowy Polska jest niepokojące dla Inwestorów, nie widzimy jednak podstaw fundamentalnych do odnotowywanych spadków. W naszej ocenie nie ma to związku z żadnym negatywnym zdarzeniem, które zaistniało lub mogłoby zaistnieć w Spółce i wpłynąć na znaczącą jej przecenę.
Oceniając aktualną kondycję finansową Grupy HBP można powiedzieć, że jest ona dobra, a perspektywy rynku, na którym działamy, dają podstawę do optymistycznego patrzenia w przyszłość. Od początku tego roku Grupa HBP sukcesywnie powiększa swój portfel zamówień. Podpisaliśmy m.in. następujące kontrakty: na budowę odcinka Trasy Słowackiego w Gdańsku o wartości ponad 129 mln zł netto, na budowę hali w Toruniu za 99 mln zł netto, na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Dąbrowie Górniczej o wartości ponad 52 mln zł netto, na budowę interaktywnego centrum historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu za przeszło 39 mln zł netto, na modernizację oczyszczalni ścieków w Gnieźnie za blisko 32 mln zl netto oraz oczyszczalni Hajdów k. Lublina za niemal 26 mln zł netto, a także na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu za ponad 38 mln zł netto. W sumie wartość nowych zamówień przekroczyła 400 mln zł. Ponadto, oczekujemy na zaproszenie do podpisania umów w przetargach z pierwszą ceną: na budowę tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku o wartości 720 mln zł netto, na przebudowę węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera w Poznaniu za ponad 170 mln zł netto, na przebudowę ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu o wartości około 87,5 mln zł netto, oraz na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w miejscowości Bełżyce o wartości ponad 30 mln zł netto. W sumie, łącznie z udziałem konsorcjantów, daje to wartość ponad 1 mld zł netto. Przypomnę tylko, że na początku drugiego kwartału wartość portfela zamówień Grupy HBP kształtowała się na poziomie prawie 2,2 mld zł. To zapewnia nam przychody nie tylko na ten rok, ale również częściowo i na rok następny.
Aktualnie, przygotowujemy się do postępowań przetargowych przekraczających wartość 4 mld zł. Staramy się także o zamówienia prywatne (na przykład przy budowie terminala LNG w Świnoujściu). W planach mamy wejście w nowe segmenty rynku – takie jak rynek energetyczny, który zapowiada się bardzo perspektywicznie. Będzie to możliwe dzięki przynależności do Grupy PBG. W kompleksowej ofercie generalnego wykonawstwa projektów energetycznych PBG przewidziało również rolę dla Hydrobudowy Polska. Będą to prace związane przede wszystkim z robotami budowlanymi oraz instalacjami. PBG uczestniczy praktycznie we wszystkich dużych przetargach energetycznych. Rynek szacowany jest między 150 a 200 mld zł do 2020 roku. Każdy sukces PBG na tym właśnie rynku to również szansa na zlecenia dla Hydrobudowy.
W drugim kwartale bieżącego roku podjęliśmy działania mające na celu optymalne wykorzystanie zasobów naszej Grupy. Między innymi kontynuujemy proces wchłonięcia Hydrobudowy 9 przez Hydrobudowę Polska, który powinien zakończyć się na początku 2012 roku. Mamy wspólny Zarząd dla obu tych podmiotów. Jednocześnie, przeprowadzane są zmiany organizacyjne mające na celu obniżenie kosztów stałych i zwiększenie efektywności, chociażby poprzez outsourcing zorganizowanych części działalności Hydrobudowy czy też likwidację dublujących się struktur organizacyjnych, zwłaszcza w obszarze administracji.
Zgodnie z opublikowaną przez nas prognozą, w 2011 roku Grupa Kapitałowa Hydrobudowy Polska zarobi około 50 mln zł przy przychodach szacowanych na około 1,6 mld zł. Prognoza jest konserwatywna i opiera się w większości na kontraktach znajdujących się już w portfelu zamówień. Na dzień dzisiejszy nie widzimy zagrożeń dla zrealizowania prognozy.
 
Z wyrazami szacunku – Jerzy Ciechanowski, Prezes Zarządu
 

Na skróty