Potencjalny inwestor - nowy rozdział w rozwoju grupy - Aktualności - HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
2010-09-16

Potencjalny inwestor - nowy rozdział w rozwoju grupy

Zagraniczny potentat budowlany może zostać inwestorem strategicznym Hydrobudowy Polska.

 
Zarząd PBG, większościowego akcjonariusza Hydrobudowy Polska, podpisał w środę 15 września porozumienie z potencjalnym inwestorem zagranicznym, dotyczące nawiązania współpracy kapitałowej. Niniejsze porozumienie zakłada między innymi sprzedaż przez PBG akcji Hydrobudowy Polska, stanowiących 51% w kapitale zakładowym, oraz akcji spółki Aprivia, stanowiących 50,1% w kapitale zakładowym. Cenę za kontrolny pakiet HBP ustalono na 431 mln zł, a wspomniane udziały w Aprivii wyceniono na 75 mln zł. Ze względu na dobro prowadzonych negocjacji, nazwa inwestora na razie nie zostanie ujawniona.
 
Potencjalna transakcja stworzy nowe perspektywy dla każdej ze stron. Przejmując Hydrobudowę Polska i Aprivię, czyli spółki z grubo ponad 3 mld zł w portfelach zamówień i niezbędnym potencjałem wykonawczym, zagraniczny inwestor zdobyłoby znaczącą pozycję na polskim rynku budowlanym. Z kolei dla Hydrobudowy Polska oznaczałoby to pozyskanie bardzo silnego partnera, który wzmocniłby rozwój grupy w kraju, a w przyszłości także za granicą.
 
Ważne jest również to, że PBG nie zamierza się całkowicie wycofywać i pozostanie znaczącym akcjonariuszem spółki. Zadeklarowało, że po transakcji będzie posiadać nie mniej niż 12% akcji Hydrobudowy Polska (z możliwością zwiększenia tego udziału w przyszłości) oraz 49,9% akcji Aprivii.
 
  
Zwracamy uwagę, że zawarte 15 września porozumienie nie stanowi zobowiązania żadnej ze stron do dokonania opisanej transakcji. Będzie ona uzależniona od wyniku prowadzonych negocjacji, w tym od wyniku przeprowadzonego przez inwestora badania (due diligence), a także od uzyskania koniecznych i wymaganych prawem zgód.
 

Na skróty