2011-10-28

Połączenie Hydrobudowy Polska i Hydrobudowy 9

Zarządy spółek uzgodniły plan połączenia. 29 listopada decyzję w tej sprawie podejmą akcjonariusze HBP.

 

Hydrobudowa Polska w ramach prowadzonej restrukturyzacji finalizuje prace zmierzające do jej połączenia ze spółką zależną – Hydrobudową 9. W piątek, 28 października, zarządy obu firm uzgodniły plan połączenia.

Fuzja ta została zapowiedziana już jesienią ubiegłego roku. Jednym z celów jej przeprowadzenia jest obniżenie kosztów funkcjonowania firm działających w pokrywających się obszarach rynku budowlanego, oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów grupy.

Choć w tym roku Hydrobudowa Polska i Hydrobudowa 9 wciąż funkcjonowały jako oddzielne podmioty (co było optymalnym rozwiązaniem m.in. ze względów podatkowych), zostały one już zintegrowane pod względem organizacyjnym. Od kwietnia br. obie spółki łączy unia personalna, czyli wspólny zarząd. Restrukturyzacja objęła ponadto m.in. likwidację dublujących się struktur w obszarze administracji, outsourcing zorganizowanej części działalności, oraz odejście od struktury oddziałowej.

Z uwagi na fakt, że Hydrobudowa Polska jest jedynym właścicielem Hydrobudowy 9, połączenie nie będzie się wiązać z podniesieniem kapitału zakładowego i zostanie przeprowadzone w tzw. trybie uproszczonym. Cały majątek HB9 zostanie przeniesiony na HBP.

Do sfinalizowania połączenia potrzebna będzie jeszcze m.in. akceptacja akcjonariuszy. W związku z tym na 29 listopada 2011 r. zarząd Hydrobudowy Polska zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

 

Materiały dotyczące NWZ dostępne są na stronie www.hbp-sa.pl w zakładce Relacje inwestorskie / WZ.

Treść podpisanego w piątek przez zarządy HBP i HB9 planu połączenia wraz z załącznikami została opublikowana w raporcie bieżącym nr 51/2011. Załączamy ją również poniżej.

Plan połączenia HBP i HB9 z załącznikami

Na skróty