2011-08-30

Outsourcing oddziału Śląsk

W uzupełnieniu do opublikowanego raportu bieżącego o złożeniu rezygnacji przez wiceprezesa zarządu Pana Edwarda Kasprzaka z dniem 31 sierpnia, wyjaśniam, że rezygnacja ta ma związek z restrukturyzacją GK HBP, a konkretnie z projektem outsourcingu zespołu ponad 200 pracowników z oddziału Śląsk w Mikołowie, których przejmie spółka Miko-Tech. Pan Edward Kasprzak podjął się sprawnego przeprowadzenia powyższej operacji i stanie na czele Miko-Techu. Outsourcing części działalności przyczyni się m.in. do obniżki kosztów stałych Hydrobudowy Polska.

Więcej o powyższym przedsięwzięciu mówili podczas wtorkowej konferencji (poświęconej wynikom i bieżącym wydarzeniom w GK PBG) prezes PBG Jerzy Wiśniewski oraz zaproszony przez niego wieloletni wiceprezes HBP Edward Kasprzak. Zapis wideo z tego spotkania będzie wkrótce dostępny na stronie www.pbg-sa.pl  

 

Krzysztof Woch, rzecznik HBP

Na skróty