2012-07-17

OHL liderem, Hydrobudowa Polska partnerem

Konsorcjum Hydrobudowy Polska, PBG, Aprivii oraz hiszpańskiego Obrascón Huarte Lain, które realizuje przebudowę ul. Roosevelta wraz z przebudową węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera w Poznaniu, na mocy podpisanego 17 lipca 2012 r. aneksu zdecydowało o zmianie lidera konsorcjum na spółkę OHL. Skład dotychczasowego konsorcjum oraz pozostałe warunki współpracy pozostały niezmienione.

Przejęcie funkcji lidera przez jedną z największych grup budowlanych na świecie ma na celu utrzymanie płynności finansowej na kontrakcie i tym samym zapewnienie odpowiedniego tempa realizowanych robót. Stąd też wynika decyzja o zmianie lidera na OHL na wszystkich kontraktach prowadzonych wspólnie z Grupą PBG.

Taka zmiana nastąpiła już na budowie środkowego odcinka Trasy Słowackiego w Gdańsku (Zadanie II), gdzie aneks do umowy konsorcjum został zawarty 29 czerwca 2012 roku. 

Ponadto spółki uzgodniły już treść aneksu dotyczącego zmiany lidera na budowie stadionu piłkarskiego w Białymstoku, który wraz z wymaganymi dokumentami został przekazany do akceptacji Zamawiającemu. 

Z kolei na największym kwotowo kontrakcie realizowanym wspólnie z  hiszpańską spółką, tj. na Zadaniu IV Trasy Słowackiego w Gdańsku, obejmującym m.in. budowę tunelu pod Martwą Wisłą, konsorcjum od początku działa pod przewodnictwem OHL.

Na skróty