2012-01-19

OFE mają ponad 14% akcji Hydrobudowy

Tradycyjnie jak co roku w styczniu prezentujemy zestawienie stanu posiadania akcji Hydrobudowy Polska przez otwarte fundusze emerytalne, na podstawie informacji rocznych opublikowanych przez OFE.

 

Na koniec 2011 roku łączna wartość akcji HBP znajdujących się w portfelach otwartych funduszy emerytalnych wynosiła niespełna 22 mln zł, podczas gdy na koniec 2010 roku była to suma przekraczająca 120 mln zł. Spadek ten wynika zarówno z silnej przeceny akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak i zmniejszenia zaangażowania w papiery Hydrobudowy Polska przez niektóre fundusze. Łączna liczba akcji HBP znajdujących się na rachunkach OFE na koniec minionego roku wynosiła 29,98 mln sztuk, co stanowi 14,24% kapitału zakładowego spółki. Dla porównania, na koniec 2010 roku zaangażowanie OFE w kapitale Hydrobudowy Polska sięgało 18,04%, a rok wcześniej – 13,8%.

 

W 2011 roku udział w liczbie akcji HBP na niezmienionym poziomie utrzymały dwa fundusze (ING OFE i OFE Polsat), na sprzedaż zdecydowały się trzy instytucje (Generali OFE, Aviva OFE i Bankowy OFE), natomiast na dokupienie papierów jeden z funduszy (OFE Pocztylion).

 

W załączeniu prezentujemy tabelę z liczbą akcji HBP posiadanych przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne.

Akcje HBP w portfelach OFE na koniec 2011 i 2010 roku

Na skróty