2011-09-14

Nowe kontrakty GK HBP

Dwa kontrakty, każdy o wartości około 30 mln zł netto, trafiły w ostatnich dniach do portfela zamówień grupy Hydrobudowy Polska

 

 

Za ponad 30,3 mln zł netto (37,3 mln zł brutto) Hydrobudowa Polska wspólnie z zależną Hydrobudową 9 zaprojektuje i wybuduje zakład zagospodarowania odpadów w Bełżycach koło Lublina. Zamawiającym jest Celowy Związek Gmin PROEKOB, a termin realizacji inwestycji ustalono na 16 miesięcy. Zakład, który zostanie wyposażony m.in. w nowoczesną sortownię i kompostownię, powstanie na ponad dwuhektarowej działce. Będą do niego trafiać odpady z 15 gmin z województwa lubelskiego.

 

Druga umowa, opiewająca na 29,5 mln zł netto (36,3 mln zł brutto), dotyczy natomiast remontu i rozbudowy dwóch odcinków trasy tramwajowej w Warszawie w ciągu ulic Targowej i al. Zielenieckiej, a więc trasy prowadzącej m.in. do Stadionu Narodowego. Zadanie to Hydrobudowa Polska zrealizuje razem z drugą spółką zależną – PRG Metro, która będzie pełnić funkcję lidera konsorcjum. Umowa przewiduje zakończenie prac w połowie przyszłego roku. Zamawiającym jest spółka Tramwaje Warszawskie.

Na skróty