Jednomyślne ZWZ - Aktualności - HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
2010-04-21

Jednomyślne ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrobudowy Polska zatwierdziło sprawozdania finansowe spółki i grupy kapitałowej za 2009 rok oraz udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej.

W dzisiejszym walnym zgromadzeniu udział wzięli akcjonariusze reprezentujący niemal 72 proc. kapitału zakładowego. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.
Porządek obrad ZWZ obejmował m.in. zmiany w radzie nadzorczej. W związku z wygaśnięciem mandatów czterech jej członków, akcjonariusze na kolejną kadencję ponownie wybrali: Małgorzatę Wiśniewską, Andrzeja Wilczyńskiego, Przemysława Szkudlarczyka i Grzegorza Wojtkowiaka. Ponadto walne zgromadzenie zdecydowało o powołaniu do rady: prof. Adama Hamrola (kandydat zgłoszony przez PBG) oraz Marka Obrusiewicza (zaproponowany przez ING OFE).
Obecnie rada nadzorcza Hydrobudowy Polska liczy ośmiu członków. Trzech z nich (Grzegorz Wojtkowiak, Adam Hamrol i Marek Obrusewicz) spełnia wymogi członków niezależnych, zgodnie z zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Na skróty