2012-04-23

Informacja HBP w związku z doniesieniami mediów nt. spółki

W związku z doniesieniami mediów na temat złożonego wniosku o upadłość likwidacyjną spółki HYDROBUDOWA POLSKA oraz wypowiedzią rzecznika sądu okręgowego w Poznaniu odnośnie wcześniejszych wniosków o upadłość spółki, niniejszym informujemy, że spółka nie otrzymała dotychczas jakiejkolwiek oficjalnej korespondencji lub informacji z Sądu Rejonowego w Poznaniu o wpłynięciu któregokolwiek z wniosków o ogłoszenie upadłości spółki. O obecnie złożonym wniosku spółka powzięła informację z mediów. Po otrzymaniu tychże informacji spółka podjęła kroki, aby zaistniałą sytuację wyjaśnić. Na podstawie otrzymanych informacji z Sądu Rejonowego w Poznaniu, spółka dowiedziała się, iż faktycznie wniosek o upadłość likwidacyjną spółki HYDROBUDOWA POLSKA został złożony 17 kwietnia 2012 roku, zaś w dniu dzisiejszym Sąd wydał zarządzenie o zwrocie wniosku.

Na skróty