2012-07-20

Informacja dla Pracowników - zaległe wynagrodzenie

Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. w upadłości układowej niniejszym informuje, że dziś na konta pracowników przelano część zaległych wynagrodzeń.

Środki, które Zarząd zamierzał w tym tygodniu pozyskać na wypłatę bieżących zobowiązań, pochodzą z realizowanych kontraktów. Niestety konta, na które te środki według umów miały wpływać, objęte są cesjami bankowymi, co oznacza, że zostałyby natychmiast zajęte przez bank.

W międzyczasie Zarząd uzyskał opinię kancelarii prawnej, którą obecnie przekazuje inwestorom.

Na mocy tej opinii, spółka uprawniona jest do otrzymywania wynagrodzenia za roboty wykonywana od momentu wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki, tj. 11 czerwca 2012 r. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą wywiązać się spółce z pozostałych zobowiązań wobec pracowników, jak również wznowić prace na kontraktach. Kolejna transza wynagrodzenia ma być regulowana w przyszłym tygodniu.

Jednocześnie Zarząd spółki chciałby raz jeszcze przeprosić wszystkich pracowników za zaistniałą sytuację.

Na skróty