2012-01-05

HBP i HB9 jedną spółką

4 stycznia poznański sąd zarejestrował połączenie Hydrobudowy Polska i Hydrobudowy 9

HBP (jako spółka przejmująca) przejęła tym samym wszystkie prawa i obowiązki HB9. Fuzja Hydrobudowy Polska ze spółką zależną to formalny finał prowadzonej od ponad roku restrukturyzacji grupy, mającej na celu obniżenie kosztów jej funkcjonowania i optymalne wykorzystanie zasobów.

Integrację organizacyjną struktur obu, a właściwie… trzech podmiotów (przypomnijmy, że Hydrobudowa Polska powstała z połączenia Hydrobudowy Włocławek i Hydrobudowy Śląsk), przeprowadzono już właściwie w ubiegłym roku, a prace nad konsolidacją nabrały tempa od momentu połączenia HBP i HB9 unią personalną (od kwietnia 2011 roku spółki miały wspólny zarząd).

Wspomniana restrukturyzacja objęła m.in. likwidację dublujących się struktur w obszarze administracji i wsparcia księgowo-finansowego, outsourcing zorganizowanej części działalności, oraz odejście od struktury oddziałowej.

W związku z tym, że Hydrobudowa Polska była jedynym właścicielem Hydrobudowy 9, połączenie odbyło się w tzw. trybie uproszczonym, bez podwyższenia kapitału zakładowego HBP.

Na skróty