2012-05-15

Grupa PBG porozumiała się z bankami finansującymi

Grupa PBG zakończyła negocjacje z bankami finansującymi, zakończone zawarciem w dniu wczorajszym umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań. Tym samym spełniony został warunek umożliwiający podjęcie negocjacji z bankami w sprawie udzielenia kredytu pomostowego do planowanej na czerwiec emisji obligacji. Pozyskane środki w ramach finansowania pomostowego zostaną przeznaczone na działalność operacyjną Grupy PBG i pozwolą uregulować znaczącą część zobowiązań wobec podwykonawców i dostawców. Strony planują uruchomienie  finansowania do dnia 25 maja. Ponadto Umowa zapewnia Grupie PBG możliwość realizacji planów związanych z pozyskaniem dalszego finansowania, koncentracji działalności w segmencie ropy naftowej, gazu ziemnego i energetyki oraz sprzedaży zbędnych aktywów i zmniejszenia zadłużenia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową Grupy PBG na temat porozumienia z bankami:

Grupa PBG porozumiała się z bankami finansującymymi

Na skróty