2011-06-29

Czerwcowe kontrakty HBP i HB9

Trzy kontrakty trafiły w ostatnich dniach do portfela zamówień grupy Hydrobudowy Polska. Jutro zostanie podpisany następny. Ich łączna wartość przekracza 155 mln zł netto.

 
Dąbrowa Górnicza, Poznań, Lublin i Zamość to miasta, w których spółki z GK HBP startują z realizacją nowych kontraktów.
 
Za 52,1 mln zł netto (64,1 mln zł brutto) konsorcjum z Hydrobudową Polska na czele wybuduje infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną w Dąbrowie Górniczej w dzielnicach: Piekło i Antoniów. Partnerami spółki przy tym zadaniu są: PBG, Hydrobudowa 9 (w 100% zależna od Hydrobudowy HBP), KWG oraz Miko-Tech. Umowa obejmuje m.in. budowę tłoczni ścieków „Piekło”, ponad 13 km kanalizacji sanitarnej, 8,5 km kanalizacji deszczowej oraz 7 km wodociągu. Inwestycja ma zostać zakończona w I kwartale 2013 r.
 
Drugi zawarty w tym tygodniu kontrakt dotyczy budowy „Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce”. Inwestycję tę zrealizuje konsorcjum Hydrobudowy 9 (lider), Hydrobudowy Polska i spółki AK-Bud Kurant. Wartość kontraktu sięga 39,3 mln zł netto (48,3 mln zł brutto). Zamawiającym jest spółka Infrastruktura Euro Poznań 2012.
ICHOT będzie pełnić głównie funkcje muzealno-wystawowe. Kontrakt obejmuje m.in. budowę głównego budynku z parkingiem podziemnym, placu przed budynkiem, kładki pieszej nad Cybiną, adaptację Śluzy Tumskiej oraz przebudowę infrastruktury towarzyszącej. Zadanie zostanie ukończone w II kwartale przyszłego roku.
 
W drugiej połowie czerwca portfel zamówień Hydrobudowy 9 powiększył się o jeszcze jeden kontrakt. Jako lider konsorcjum „Dziewiątka” podpisała umowę z MPWiK w Lublinie na modernizację oczyszczalni ścieków Hajdów. Wartość robót, które mają zostać zrealizowane do 2014 roku, wyceniono na blisko 25,6 mln zł netto (31,5 mln zł brutto). Partnerami HB9 przy tym zadaniu są: PBG Technologia oraz Miko-Tech.
 
W czwartek, 30 czerwca, Hydrobudowa Polska ma natomiast podpisać umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Zamościu na zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. W ramach kontraktu o wartości 38,2 mln zł netto (47 mln zł brutto) powstanie m.in. sortownia odpadów komunalnych z linią do produkcji paliwa alternatywnego, kompostownia, kwatera składowania odpadów oraz infrastruktura związana z utylizacją innych odpadów. Realizacja umowy zakończy się w II kwartale 2013 roku.
 
Obecnie prowadzonych jest jeszcze kilka postępowań przetargowych, w których konsorcja z udziałem spółek z GK HBP złożyły oferty z pierwszą ceną. Największe z nich to: budowa odcinka Trasy Słowackiego z tunelem pod Martwą Wisłą w Gdańsku (wartość oferty: 720 mln zł netto; konsorcjum: OHL, Hydrobudowa Polska, PBG, Aprivia, PRG Metro) oraz przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera w Poznaniu (170,3 mln zł netto; konsorcjum: Aprivia, Hydrobudowa Polska, PRG Metro, OHL).
 

Na skróty