2012-11-26

Badanie sprawozdania finansowego - OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk Masy Upadłości Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2012 zgodnie z poniższym zakresem:

  1. Wykonanie badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wyrażenia o nim opinii i sporządzenia raportu z badania.
  2. Wykonanie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego za okres od 1 stycznia 2012 toku do 31 grudnia 2012 roku, wyrażenia o nim opinii i sporządzenia raportu z badania.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe podlegające badaniu jest rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlegające badaniu jest rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,

 

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę przedsiębiorcy wraz z oznaczeniem jego siedziby,

- telefon kontaktowy

- datę sporządzenia oferty oraz osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta

 

 

 

 

 

Ofertę prosimy składać w dwóch wariantach:

- wariant uwzględniający wykonanie prac określonych w zapytaniu do 30 marca 2013 roku

- wariant uwzględniający wykonanie prac określonych w zapytaniu do 30 maja 2013 roku

 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 10 grudnia 2012 roku na adres poczty elektronicznej: magda.szymanska@hbp-sa.pl

 

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty pozostaje zaproponowana cena.


Syndyk Masy Upadłości Hydrobudowy Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podawania przyczyny.

 

Na skróty