2011-11-29

Akcjonariusze HBP jednogłośnie za połączeniem z HB9

Wtorkowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrobudowy Polska jednogłośnie podjęło uchwałę o jej połączeniu ze spółką zależną oraz wyraziło zgodę na plan połączenia uzgodniony przez zarządy łączących się firm pod koniec października. Tydzień przed NWZ, 22 listopada, projekt uchwały w sprawie połączenia spółek pozytywnie zaopiniowała też rada nadzorcza HBP.

 

Przypomnijmy, że fuzja, która ma na celu obniżkę kosztów funkcjonowania i bardziej optymalne wykorzystanie zasobów grupy, zostanie dokonana poprzez przeniesienie całego majątku Hydrobudowy 9 na Hydrobudowę Polska. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz beż żadnych zmian statutu HBP.

 

Podczas „połączeniowego” NWZ Hydrobudowy Polska reprezentowani byli akcjonariusze dysponujący 72,86% kapitału zakładowego. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie.

Na skróty