Wzory ofert na sprzedaż nieruchomości w Świnoujściu

W załączeniu zostały zamieszczone wzory ofert do wykorzystania przy składaniu ofert w postępowaniu sprzedażowym nieruchomości w Świnoujściu. Jednocześnie przypominamy, że za treść oferty odpowiada Oferent.