Postępowanie ofertowe na świadczenie usług archiwizacji dokumentów Hydrobudowy Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie archiwizacji i przechowywania dokumentów Spółki Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej. Zasady składania ofert zostały opisane w załączonym Regulaminie Postępowania Ofertowego.